محل تبلیغات شما
سیزدهمین سالگرد انتشار ویژه نامه فدرالیسم توسط نشریه دیلماج در تهران گرامی باد/ فرزاد صمدلی 12/28/20 13 سال پیش دردی ماه سال 1384، نشریه دیلماج» در اقدامی بسیار شجاعانه، روشنگرانه و اینده نگرانه اقدام به انتشار ویژه نامه ای در مورد مقوله فدرالیسم» کرد. فدرالیسم (به مثابه یک ساختار ی- حقوقی) در طول قرن اخیر، یکی از تابوهای بزرگ امنیتی در ایران بوده است. درچنین شرایطی انتشار ویژه نامه ای برای تشریح جایگاه و اهمیت فدرالیسم، آنهم در کشور استبداد زده ای

«دیلماج»، «مدرسه‌»ای که بسته شد

علیرضا صرافی،مدیرمسوول نشریه«دیلماج»: بی دلیل لغو امتیاز شدیم

بیانیه جمعی ازفعالین جنبش زنان آذربایجان در حمایت از: آزادی مطبوعات، کمپین یک میلیون امضا و فعالین م

نامه ,ویژه ,انتشار ,نشریه ,فدرالیسم ,ای ,انتشار ویژه ,ویژه نامه ,باد فرزاد ,گرامی باد ,فرزاد صمدلی ,توسط نشریه دیلماج ,سیزدهمین سالگرد انتشار

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

World of Games