محل تبلیغات شما
بیوگرافی علیرضا صرافی و فعالیتهای مطبوعاتی و فرهنگی او تاریخ نگارش تیرماه 1399 علیرضا صرافی در مهرماه سال 1333 (1954) در شهر اورمیه به دنیا آمد. خانواده پدری و مادر ی او هر دو تبریزی بودند. آنان پس از حوادث جنگ جهانی اوّل و فجایع دوره مشهور به جیلولوق و کوردلوک كه در نتیجه آن شهر و دهات اطراف اورمیه تماما توسط جیلوها و ارامنه و اکراد سیمیتقو به ویرانه‌ای تبدیل شده بود، از تبریز به اورمیه آمده و در آنجا منشاء اثراتی چند در رونق اقتصادی منطقه شدند.

«دیلماج»، «مدرسه‌»ای که بسته شد

علیرضا صرافی،مدیرمسوول نشریه«دیلماج»: بی دلیل لغو امتیاز شدیم

بیانیه جمعی ازفعالین جنبش زنان آذربایجان در حمایت از: آزادی مطبوعات، کمپین یک میلیون امضا و فعالین م

اورمیه ,صرافی ,علیرضا ,شهر ,بیوگرافی ,مطبوعاتی ,علیرضا صرافی ,و فرهنگی ,فرهنگی او ,بیوگرافی علیرضا ,مطبوعاتی و ,بیوگرافی علیرضا صرافی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

فروشگاه باتری مرکزی سلیمان زاده