محل تبلیغات شما
بیانیه جمعی ازفعالین جنبش ن آذربایجان در حمایت از: آزادی مطبوعات، کمپین یک میلیون امضا و فعالین مدنیِ دربند، به ویژه آزادی بدون قید و شرط لیلا حیدری هم اكنون كشور ما در شرایطی به سر می‌برد كه روز به روز بر محدودیتهای فردی، اجتماعی، ی و اقتصادی در آن افزوده می‌شود. این تضییقات، پیامدهای بسیار نامطلوب‌تری را گریبانگیر جامعه خواهد كرد. ن آذربایجان اعتراض خود را به ادامه این روند اعلام نموده و خاطرنشان می‌كنند: ـ تشدید فیلترینگ سایتها و و توقیف

«دیلماج»، «مدرسه‌»ای که بسته شد

علیرضا صرافی،مدیرمسوول نشریه«دیلماج»: بی دلیل لغو امتیاز شدیم

بیانیه جمعی ازفعالین جنبش زنان آذربایجان در حمایت از: آزادی مطبوعات، کمپین یک میلیون امضا و فعالین م

آزادی ,آذربایجان ,ن ,بیانیه ,یک ,امضا ,ن آذربایجان ,یک میلیون ,مطبوعات، کمپین ,کمپین یک ,میلیون امضا ,آزادی مطبوعات، کمپین

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

خوب