محل تبلیغات شما
آذربایجان دموکرات و تدوین بیانیه ۱۲ شهریور/ علیرضا صرافی 09/02/2017 چگونگی تشکیل٬ اهداف تشکیل و نحوه برخورد مردم با فرقه دمکرات آذربایجان همواره از سوی موافقان و مخالفان فرقه محل مناقشه بوده است. این مقاله به تشریح این سه موضوع از زبان رضا رسولی وزیر تجارت حکومت خودمختار آذربایجان می پردازد که از سوی مهندس علیرضا صرافی تهیه و تدوین شده است. به این ترتیب بخشی از خاطرات رضا رسولی، وزیر تجارت و اقتصاد آذربایجان ۲۵-۱۳۲۴» از سوی خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬

«دیلماج»، «مدرسه‌»ای که بسته شد

علیرضا صرافی،مدیرمسوول نشریه«دیلماج»: بی دلیل لغو امتیاز شدیم

بیانیه جمعی ازفعالین جنبش زنان آذربایجان در حمایت از: آزادی مطبوعات، کمپین یک میلیون امضا و فعالین م

آذربایجان ,علیرضا ,صرافی ,تدوین ,سوی ,فرقه ,علیرضا صرافی ,و تدوین ,از سوی ,وزیر تجارت ,شهریور علیرضا ,شهریور علیرضا صرافی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دوستی