محل تبلیغات شما
دیلماج»، مدرسه‌»ای که بسته شد علی جمالی چندی پیش انتشار ماهنامه‌ی دیلماج» یکی از معتبرترین نشریات روشنفکری آذربایجانی، بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متوقف شد. این ماهنامه، چهار سال پیش (آذرماه ۱۳۸۲) مجوز انتشار گرفت. دیلماج» پیش از خیزش عمومی آذربایجانی‌ها در خردادماه ۱۳۸۵ در تبریز منتشر می‌شد. اما در پی آن ماجراها، دفتر این نشریه به تهران کوچید تا از فضای به شدت امنیتی تبریز دور باشد؛ با این همه باز

«دیلماج»، «مدرسه‌»ای که بسته شد

علیرضا صرافی،مدیرمسوول نشریه«دیلماج»: بی دلیل لغو امتیاز شدیم

بیانیه جمعی ازفعالین جنبش زنان آذربایجان در حمایت از: آزادی مطبوعات، کمپین یک میلیون امضا و فعالین م

پیش ,انتشار ,تبریز ,دیلماج» ,دیلماج»، ,بسته ,بسته شد ,که بسته ,دیلماج»، مدرسه‌»ای ,مدرسه‌»ای که ,منتشر می‌شد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی کاشان